Protestants Evangelische Kerkgemeente

Christengemeente Emmanuel Haacht

gallery/nieuwlogotransparent
gallery/c03783519614e153e7dd299060a63fa5
Ik leerde God kennen, en mijn hele leven veranderde. Ik bekijk de wereld en de mensen erin op een heel andere manier, ik voel me gelukkig en een heel stuk rustiger. Hoe meer ik me erin verdiep,
hoe meer ik wil weten.

#kerk #protestants #evangelisch #christen #christenen #God #Jezus #geloof #Haacht #vlaamsbrabant #bijbel #pinkstergemeenschap #heiligegeest #bidden #gebed #kerkgemeente #drieeenheid #alpha #riseup #jeugdkerk #oecumene

De regering besliste op advies van de Gezondheidscommissie dat de maatregelingen verlengd worden tot 19 april, en heel waarschijnlijk nogmaals worden verlengd tot 3 mei. Romeinen 13:1-7 stelt: "Ieder mens moet zich schikken naar de gezagdragers die boven hem staan…” en daarom schikken wij ons ook naar hun besluit om geen samenscholingen te houden in welke vorm dan ook. De kerk blijft dus dicht tot nadere datum.

Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is en je een verlangen hebt om in groepsverband kennis te maken met het geloof, dan raden we je aan om eens langs te komen. Je kunt kennis maken met iemand van Alpha, een prima opstap voor jij die nog zoekt.

Een andere nieuwsgierigheid die je kan prikkelen is het verlangen om meer te weten. In onze Bijbelkringen gaan we dieper dan de preken op zondag. We noemen het, de studie van het Woord en we kunnen je nu al vertellen, dat het een totale openbaring wordt.

Erkende Voorganger Christengemeente Emmanuel
Voorzitter Alpha Vlaanderen - afdeling Vlaanderen

Echtgenoot Corrie Groen - Vader van vier kinderen
 

gallery/harry
gallery/tom
gallery/corrie

Erkende Junior voorganger Christengemeente Emmanuel
Masteropleiding in de theologie en de religiewetenschappen

Medewerker Alpha Vlaanderen

Zijn website

 

Gepensioneerd Lerares

Studeerde Hebreeuws

Echtgenote van Harry Wolthuizen - moeder van vier kinderen

Oudste

 

Harry Wolthuizen

Tom Torbeyns

Corrie Wolthuizen - Groen

gallery/rudi
gallery/rita

Secretaris Christengemeente Emmanuel

Beheerder Emmanuel Zalen

Oudste
Echtgenoot en vader van twee kinderen

 

Gepensioneerd Archivaris bij Ministerië van Defensie

Oudste Christengemeente Emmanuel

Stichter Onderwijsproject Bénin
Moeder van een dochter

Haar Website

 

Rudi Timmermans

Rita Lamote

Over ons

Leerstelling

 

Sola fide, de mens kan uitsluitend door het geloof in Jezus Christus van zijn zonden worden gered.

Sola gratia, alleen door genade kan de mens gered worden.

Sola scriptura, alleen door de Schrift (de Bijbel) maakt God zich aan de mens bekend.

'Een Protestants-evangelische omgang met de Bijbel houdt in dat zij wordt genomen zoals ze van zichzelf getuigt in 2 Timoteüs 3:16-17, “Heel de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig om...”. De Schrift is door God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daardoor heeft de Schrift goddelijk gezag als Woord van God en als norm voor verleden, heden en toekomst.

gallery/p1130163

Wij kiezen voor eenheid

In Haacht willen de christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties zich inzetten voor de oecumene (eenwording) omdat Christus heeft gebeden ‘opdat allen één zijn’ Johannes 17 vers 21.

‘Daar waar liefde is, daar is God! Als wij één van hart zijn en in de liefde blijven, dan is God met ons en Hij wijst ons de weg om zijn wil te doen. Eénheid die voortkomt uit de liefde van God is levend en aantrekkelijk’ (Johannes Paulus II)
 

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID

Het is de opdracht van alle christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties het evangelie te verkondigen en een leven gevende warme kerk te zijn voor mensen van vandaag, ook hier in Haacht.
 

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Wij behoren tot verschillende christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties met uiteenlopende vormen van geloofsbeleving en eigen kerkelijke rituelen. Wij hebben verschillende achtergrond van cultuur en geschiedenis. Wij zijn het niet in alles met elkaar eens, maar we kunnen niet zonder elkaar. Wij respecteren elkaars eigenheid en anders zijn.
 

WIJ KIEZEN VOOR WEDERZIJDS RESPECT

Wij erkennen dat wij in dit opzicht in het verleden niet altijd naar de geest van Christus hebben gehandeld. Daardoor hebben wij onze opdracht om te getuigen van Gods liefde menigmaal verwaarloosd. We willen elkaar onbevangen en respectvol de hand reiken. Wij kiezen ervoor ons geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren. Wij willen elkaar oproepen om kerkgemeenschappen te zijn gedreven door Gods Geest
 

WIJ KIEZEN VOOR GEZAMENLIJKE DIENSTBAARHEID

Als volgelingen van Jezus zijn wij gegevens aan al onze medemensen. Daarom kiezen wij voor samenwerking als christenen ten dienste van alle inwoners van Haacht, onder andere bij:

  • Diaconale projecten;

  • Het project Jeugdkerk (kerk voor jongeren, door jongeren en met jongeren);

  • Evangelisatieprojecten;

Opgemaakt tijdens het oecumenisch (eenwordend) tafelgesprek op 1 juli 2019 te Haacht.
Getekend door de Pastorale zone Haacht (rooms-katholiek) Pastoor Nikita Skatchkoff en zijn zoneploeg
Huite (Harry) Wolthuizen Emmanuelgemeenschap (evangelisch) voorganger en zijn kerkleiders
Met kennisname van Nico Bogaerts, schepen van de gemeente Haacht

gallery/foto sint remigius en emmanuel

Zondagdienst

U bent uitgenodigd, of je nu gelooft of niet. Kom en ontmoet ons tijdens de zondagdienst om 09.30u in Haacht, Markt 10. Vooraf begroeten we elkaar,  praten we wat bij genietend van een kopje koffie of thee.

Om 10.00u loven we de Heer met zang en muziek

Daarna volgt het avondmaal voorafgegaan door gebed en enkele inleidende woorden. De prediking wordt gebracht door één van onze zes predikanten. Af en toe wordt een externe spreker uitgenodigd.

De  senior voorganger sluit af met gebed en zegening van de kerkgemeenschap voor de komende week.

Na de dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. Ons gebedsteam staat voor u klaar om u daarin te begeleiden en voor te gaan.

 

Activiteiten

Bijbelstudie

 

  • Tildonk op donderdagvoormiddag om 10.00u om de veertien dagen
  • In Heist op den Berg en Westerlo afwisselend, op dinsdagavond om 20.00u om de veertien dagen
  • In Vilvoorde op woensdagavond om 20.00u om de veertien dagen

Preken gemist?

gallery/banner_henkie_show

Een beetje Bijbelschool met de leuke Henkie show

gallery/boy-160168
gallery/boy-160168 2
gallery/groot nieuws radio
gallery/twr
gallery/ceib

Meer preken, muziek en informatie

Evenementen, livestreams... op Facebook

Visuele preken

Toen het Coronavirus uitbrak, moesten we op zoek naar andere manieren om onze preken te brengen. We hebben een manier gevonden. Je vindt ze hieronder. De eerste video bevat maar één beeld, vanaf de tweede hebben we meerdere beelden toegevoegd die rechtstreeks verband houden met de inhoud van de preek.

Wil je de video uitvergroten? Klik dan op het woordje You Tube onder de gekozen video

Contact

Naam Nom Name  
E-mail  
Stad  
Adres  
Bericht  
Bijlage - Attachement  

Senior Voorganger Harry Wolthuizen 0495 23 25 80

Junior Voorganger Tom Torbeyns 0473 96 99 55

 

Christengemeente Emmanuel
Markt 10 - 3150 Haacht


Bankrekeningnummer
IBAN BE42 7865 7416 9454
BIC GKCCBEBB

 

 

ZALEN EMMANUEL

 

Onze kerkaccomodatie is te huur voor seminaries, vergadering, voordrachten, filmvoorstellingen enzovoort.
Neem contact op om te zien of de datum voor uw activiteit nog vrij is.

 

CG Emmanuel
Rudi Timmermans
Markt 10
3150 Haacht
0477 255 417

 

 

Naam  
E-mail  
GSM en indien huistelefoon  
Stad  
Adres  
Geboortedag en maand  
Bericht  
  
  

Als vaste bezoeker van de gemeente kun je jezelf inschrijven op de nieuwsbrief