DISCLAIMER

 

Christengemeente Emmanuel besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan Christengemeente Emmanuel niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is.

 

Christengemeente Emmanuel behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

 

Wanneer Christengemeente Emmanuel verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal er na melding hiervan aan de webmaster via de contactpagina overgaan worden tot verbetering of aanvulling.

 

Sommige juridische teksten zijn beschikbaar op de website. Omdat het niet mogelijk is de authentieke weergave van een officiële tekst te waarborgen, herinneren wij eraan dat enkel de teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad geldig zijn.

 

Christengemeente Emmanuel kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website.

 

Deze site bevat ook links naar andere websites. Christengemeente Emmanuel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar de site van Christengemeente Emmanuel.

Ons ondernemingsnummer is 0654.880.256