Het zijn woorden die ons niet onbekend klinken. Tijdens een afscheidsdienst ... gefluister 'dit is niet hoe hij wou begraven worden', 'dit is niet haar keuze om zo te gaan'...  Wanneer iemand anders moet beslissen in jouw plaats, is het dikwijls niet hoe jij het inderdaad wenst.  En toch kan je dit allemaal bijna kosteloos regelen.

Hoe jouw keuze laten respecteren? 

Je kan je wilsbeschikking in verband met je eigen uitvaart ook schriftelijk vastleggen, en ze zelfs laten registreren bij de Dienst Bevolking van de gemeente waar je woont. In een speciaal formulier kan je aangeven of je kiest voor begrafenis of voor crematie, en of je kiest voor een christelijke plechtigheid. De uitvaartverzorger wordt dan geïnformeerd over deze laatste wilsbeschikking wanneer hij aangifte doet van het overlijden.

gallery/zelfbeslissen

Ik zal zelf wel beslissen

gallery/2016-12-18 huwelijk frédéric en wendy (1)

Geen kerk, wel een christelijke dienst

Een begrafenisondernemer sprak onze voorganger aan. "Meneer ik heb het regelmatig voor dat ik een begraving moet begeleiden, maar men wil dit niet in een kerk doen, liever in het funerarium, maar er is geen erkende pastoor van een erkende kerk, die dit buiten parochiekerk wenst te begeleiden.
Mogen wij u contacteren als die vraag zich opnieuw stelt?"
Inderdaad als erkende pastoor van de evangelische protestantse kerk is het toegestaan een christelijke dienst uit te voeren, zowel binnen als buiten de kerk.

Als u een christelijke uitvaart wenst te regelen buiten het kerkgebouw om, neem dan contact met onze voorganger/pastoor zodat we in alle sereniteit verdere afspraken kunnen regelen.

Beschikt uw stadsgemeente niet over een standaarddocument om uw laatste wil vast te leggen omtrent uw begraving, dan kunt u hier een exemplaar downloaden.

Nalatenschap

Wilt u ook na uw overlijden Emmanuel wat nalaten? Dan kan u dat regelen via een testament.
U kunt de brochure binnenhalen via deze pagina