Over ons

We zijn niet perfect.

Wij weten lang niet alles.
We hebben allemaal nog een lange weg te gaan.

We maken fouten en struikelen soms,
dank zij de genade van God,
staan we weer op naar Jezus' voorbeeld,
geleid door Zijn Heilige Geest,
met het Woord van de Vader.

______

We zijn een gemeenschap van mensen van
verschillende klasse, afkomst, leeftijd, verleden en nationaliteit.

Wij zijn vooral samen op zoek naar genezing in Jezus.