Denominatie

Onze gemeente is als protestants-evangelische kerk erkend, maar wat betekent dit nu. Het woord protestantisme is afgeleid van het Latijnse woord ‘protestari’, wat 'publiekelijk verklaren' of 'getuigen' betekent. Je herkent er onder andere het woordje 'protest' in, een erfenis uit 1529 (*Protest van Spiers), waar we niet over uitweiden, willen we naar de toekomst, vanuit beide denominaties, de eenheid herstellen.