Geest in Heilige Geest

De macht van de Heilige Geest

'In de Protestants-evangelische Beweging wordt naast de autoriteit van de Schrift en de majesteit van Christus ook de werking van de Heilige Geest onderstreept, zowel in het persoonlijk leven als in de gemeente. De Geest is actief betrokken bij de wedergeboorte en de heiliging van de mens, de Geest manifesteert zich in een ieder door de gaven van de Geest om de gemeente van Christus te dienen.'

Giften - Schenking - Kan ik Emmanuel steunen?

Ja dat kan en bij voorbaat Prijs de Heer voor uw gift.
Dit zijn onze gegevens:

IBAN: BE42 7865 7416 9454

BIC: GKCCBEBB