Nieuws

Op deze dag herdenken wij de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

Op Paaszondag vieren wij dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

gallery/paaszondag2019
gallery/goedevrijdag2019

We zijn niet perfect en weten lang niet alles. We hebben allemaal nog een lange weg te gaan.

We zijn een gemeenschap van mensen samen op zoek naar genezing in Jezus.