Frédérics Opleiding

gallery/frédéric

Het IBV biedt twee opleidingen aan: ‘Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs’ en ‘Kerkelijk Werk’. Met de afstudeerrichting Godsdienstonderwijs behaalt men een diploma om in het Protestants-evangelisch godsdienstonderwijs (lager onderwijs) aan de slag te gaan, de afstudeerrichting Kerkelijk Werk levert een certificaat op.

Ik koos voor de afstudeerrichting Kerkelijk Werk. Één zaterdag per maand volg ik de lessen in de lokalen van de ETF. Op deze maandelijkse zaterdagen wordt het gemeenschappelijke gedeelte gegeven dat iedereen dient te volgen. Hierin zitten de algemene theologische vakken; dit jaar zijn deze: Filosofie, Nieuwe Testament en Ethiek.

De specifieke vakken van de afstudeerrichting Kerkelijk Werk worden op dezelfde zaterdagen gegeven, nadat de vakken van het gezamenlijke gedeelte zijn afgerond. Dit jaar is dit het vak: Gemeenteopbouw en –structuren. De vakken van de afstudeerrichting onderwijs worden op woensdagnamiddagen gegeven.

Vervolgens moet ik ook gemiddeld zo’n 10 uur per week thuis, maar vooral op de trein, besteden aan zelfstudie en het maken, of beter gezegd het schrijven, van de opdrachten.

Voorlopig hebben wij dit jaar enkel nog maar de vakken Filosofie, Nieuwe Testament en Gemeenteopbouw en –structuren gekregen. Vanaf januari komt daar nog het vaak Ethiek bij.

Het vak Nieuwe Testament is enorm boeiend en leerrijk. De docent geeft dit vak met veel passie en overgave. Voor alle duidelijkheid, het is geen klassieke Bijbelstudie maar het vak biedt een totaaloverzicht van het Nieuwe Testament vanuit de literatuur, de context en de theologie van de gelovigen uit de eerste eeuw. Moeilijkere onderwerpen zoals de synoptische kwestie en de authenticiteit van sommige Paulusbrieven komen aan bod. Ook het belang van de mondelinge cultuur wordt toegelicht en er worden actuele handvaten aangereikt om met het Nieuwe Testament om te gaan in de gemeente vandaag. Naast het examen in juni heb ik nog als opdracht om een werkstuk te schrijven. Ik kost voor een werkstuk dat zal gaan over het Avondmaal.

Het vak Gemeenteopbouw en –structuren geeft een aanzet tot onderzoek van het kerkelijk werkveld tot analyse en interpretatie om daaruit een strategisch plan te leren ontwikkelen dat gericht is op geloofsgroei van gelovigen en versterkt functioneren van kerken. Onze eigen leef-werk-dienstsituatie staat hierin centraal. Gezamenlijk zoeken we een antwoord op vragen zoals: Hoe herken je waar de kerk of bediening in haar ontwikkeling is en in haar omgeving staat, en wat kan je ermee? Hoe ziet het karakter van een leider er volgens God uit, en wat leert de praktijk? Hoe ontwikkel je naar dat ideale karakter toe? Hoe wordt dit zichtbaar in de bedieningspraktijk?

Mijn opdracht voor de periode september-december bestond uit het schrijven van korte samenvattingen/verslagen van de voorbije lessen. De opdrachten voor de periode januari-juni zijn wat meer praktijkgericht. Elke maand dien ik een onderdeel binnen onze eigen kerk te beschrijven en vervolgens met Harry te bespreken. Voor januari moet ik bijvoorbeeld na gaan hoe het leiderschap is geregeld. Als 'praktijkstage' moet ik vervolgens een vergadering bijwonen van het leiderschapsteam, alsook de algemene vergadering van de kerk en een vergadering met het zondagsschoolteam/jeugdleidersteam.

Het vak Filosofie ligt mij minder goed. Na een verkenning van het werkterrein van de filosoof komen de kernmomenten uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte aan de orde. De cursus biedt een inleiding tot de algemene filosofie, maar ook specifiek tot de religieuze filosofie en de godsdienstfilosofie. Naast het examen in juni heb ik nog de opdracht om twee werkstukken te schrijven.

Meer informatie vind je op www.ibvleuven.be

Waarom ben ik aan deze opleiding begonnen?

Al heel wat jaren ervaar ik dat God mij roept om hem in een bediening te stappen. Zo’n vijf jaar geleden kwam ik al eens terecht op de website van het IBV en iets meer dan twee jaar geleden, net voor dat wij in Haacht terecht kwamen, had ik geïnformeerd bij het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen voor een opleiding tot pastoraal werker.

Ik durfde de stap toen niet te zetten. Tot deze zomer was het idee uit mijn gedacht verdwenen… maar niet uit die van God. Na een gesprek met Harry heb ik mij uiteindelijk zonder veel na te denken ingeschreven op één van de allerlaatste inschrijvingsdagen.

Ondanks dat de Heilige Geest mij leidt, is gebed meer dan welkom. De opleiding combineren met mijn gezinsleven, mijn job en mijn andere engagementen is een uitdaging die ik graag aanneem, maar die ook best wel intensief is. Toch geloof ik dat ik samen met Jezus en door de kracht van de Heilige Geest dit tot een goed einde zal brengen.

Frédéric Braekelaere