gallery/head-2748333_1920 - kopie
gallery/praise
gallery/people-2587954_1920

Een relatie met God

Doelgerichte kerk

God eerst

Wij vertrouwen zijn Woord, volgen Zijn leiding, en eren Hem boven alles.  Dit is onze eerste kernwaarde omdat het de basis is en het kader voor alles wat we doen en geloven Kol. 1:18. We beweren niet dat we alle antwoorden over de Bijbel hebben, maar we geloven het van de voorcover-tot-de-achtercover en vertrouwen op Gods volmaakte, onfeilbare woord voor ons.

Dit betekent dat we proberen om samen te leven naar Gods vijf grote doelen voor ons leven als een gemeenschap:

 

  • evangelisatie

  • gemeenschap

  • discipelschap

  • bediening

  • en aanbidding

Wij zijn een kerk die veranderde levens viert, een sfeer van vrijheid schept om te groeien en te dienen, waar problemen en behoeften uitkomst vinden als mensen dichter bij God komen, waar mensen herstellen van pijn, en alles wat hen verhindert te genieten van een betekenisvolle relatie met God en met elkaar

gallery/people-2597796_1920 - kopie

Samen betrokken

Iedereen hoort thuis bij ons. Wij geven om het hart, niet de huid, de kleding, of de lichaamstekeningen. Wij geloven dat de kerk een thuis moet zijn voor mensen van elke kleur, vorm, persoonlijkheid, verhaal, leeftijd, etniciteit en socio-economische achtergrond. We moeten in staat zijn om bevriend te raken en te leven met mensen die uniek zijn en anders dan wij.

We houden het simpel en snel, vloeiend en flexibel, en creatief genoeg om meer mensen te bereiken. We vertrouwen op het bestuur om ons vooruit te leiden zonder bureaucratische rompslomp, commissies, en zakelijke bijeenkomsten.

gallery/hyacinth-1398892_1920 - kopie
gallery/family-2057301_1920 - kopie

Een thuis voor ieder

Eén geloof, één familie

We ontdekken onze gaven en groeien van luisteraars naar bedienaars. Wanneer iemand een deel wordt van de familie Emmanuel, vragen we niet wat we van ze kunnen krijgen, maar in de plaats daarvan te vragen waarmee we kunnen helpen.

We worden groter en kleiner samen. We verzamelen en strooien samen. De vroegste kerken hadden geen grote gebouwen. Zij kwamen samen in grote groepen in het weekend en gingen uit elkaar. Verder ontmoetten ze elkaar in elkaars huizen gedurende de week. Wij geloven dat aanvullend, deze doordeweekse ontmoetingen de manier is hoe mensen echt verbonden worden en blijven, namelijk in een lus, naar elkaar toe groeien, ondermeer door de huiskringen.

We worden gedreven door een doel (Matth.22:37, Matth.28:19-20), niet door programma's, persoonlijkheden, gebouwen of budgetten. Uit deze grote betrokkenheid kan enkel een grote kerk groeien! 

Wij, met inbegrip van onze voorganger en oudsten, zijn open over onze fouten en onvolkomenheden. We zijn niet perfect en weten lang niet alles. We hebben allemaal nog een lange weg te gaan.

We zijn een gemeenschap van mensen samen op zoek naar genezing in Jezus.

Onze missie