Erkende  senior voorganger Christengemeente Emmanuel
Voorzitter Alpha Vlaanderen - afdeling Vlaanderen

Echtgenoot Corrie Groen - Vader van vier kinderen

Erkende junior voorganger Christengemeente Emmanuel
Master in de theologie 

Echtgenoot van Toshinaro Ao

Zijn website

Gepensioneerd Lerares

Studeerde Hebreeuws

Echtgenote van Harry Wolthuizen Moeder van vier kinderen

Oudste

Harry Wolthuizen

Tom Torbeyns

Corrie Wolthuizen - Groen

Secretaris Christengemeente Emmanuel

Beheerder Emmanuel Zalen

Oudste
Echtgenoot  van Myla Alvarez
en vader van twee kinderen

Gepensioneerd Bibliothecaris bij Ministerië van Defensie

Oudste 

Stichter Onderwijsproject Bénin
Moeder van een dochter

Haar Website

Rudi Timmermans

Rita Lamote

Over ons

Wij kiezen voor eenheid

In Haacht willen de christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties zich inzetten voor de oecumene (eenwording) omdat Christus heeft gebeden ‘opdat allen één zijn’ Johannes 17 vers 21.

‘Daar waar liefde is, daar is God! Als wij één van hart zijn en in de liefde blijven, dan is God met ons en Hij wijst ons de weg om zijn wil te doen. Eénheid die voortkomt uit de liefde van God is levend en aantrekkelijk’ (Johannes Paulus II)
 

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID

Het is de opdracht van alle christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties het evangelie te verkondigen en een leven gevende warme kerk te zijn voor mensen van vandaag, ook hier in Haacht.
 

WIJ KIEZEN VOOR EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Wij behoren tot verschillende christelijke gemeenschappen/ kerken/ denominaties met uiteenlopende vormen van geloofsbeleving en eigen kerkelijke rituelen. Wij hebben verschillende achtergrond van cultuur en geschiedenis. Wij zijn het niet in alles met elkaar eens, maar we kunnen niet zonder elkaar. Wij respecteren elkaars eigenheid en anders zijn.
 

WIJ KIEZEN VOOR WEDERZIJDS RESPECT

Wij erkennen dat wij in dit opzicht in het verleden niet altijd naar de geest van Christus hebben gehandeld. Daardoor hebben wij onze opdracht om te getuigen van Gods liefde menigmaal verwaarloosd. We willen elkaar onbevangen en respectvol de hand reiken. Wij kiezen ervoor ons geloof met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen en elkaar te stimuleren. Wij willen elkaar oproepen om kerkgemeenschappen te zijn gedreven door Gods Geest
 

WIJ KIEZEN VOOR GEZAMENLIJKE DIENSTBAARHEID

Als volgelingen van Jezus zijn wij gegevens aan al onze medemensen. Daarom kiezen wij voor samenwerking als christenen ten dienste van alle inwoners van Haacht, onder andere bij:

  • Diaconale projecten;

  • Het project Jeugdkerk (kerk voor jongeren, door jongeren en met jongeren);

  • Evangelisatieprojecten;

Opgemaakt tijdens het oecumenisch (eenwordend) tafelgesprek op 1 juli 2019 te Haacht.
Getekend door de Pastorale zone Haacht (rooms-katholiek), Pastoor Nikita Skatchkoff en zijn zoneploeg, en Huite (Harry) Wolthuizen, senior voorganger van de Emmanuelgemeenschap (evangelisch) en de kerkleiders.
Met kennisname van Nico Bogaerts, schepen van de gemeente Haacht.

Christengemeente Emmanuel werd opgericht in september 1994 met negen mensen in een lege ruimte van 1000 vierkante meter. Onze eerste voorgangers waren een Zuid-Afrikaans echtpaar: Pieter en Elsa Jonker. De kerk groeide snel, er was een aanzuigende werking. Pieter was een begenadigend dankdienstleider en had een uitstraling die mensen aansprak, een andere manier dan wij hier gewoon waren. In 2001 gingen zij terug naar Zuid-Afrika. Samen met een aantal andere kerkleden namen we de leiding in handen.

'Een Protestants-evangelische omgang met de bijbel houdt in dat hij wordt genomen zoals hij van zichzelf getuigt in 2 Timoteüs 3:16-17, “Heel de Schrift is door God ingegeven, en is nuttig om...”. De Schrift is door God ingegeven, geïnspireerd door de Heilige Geest. Daardoor heeft de Schrift goddelijk gezag als Woord van God en als norm in het verleden, het heden en de toekomst.