gallery/fb

Met  vreugde stellen wij Tom Torbeyns aan jullie voor. Hij is vanaf 1 september 2018 halftijds in dienst bij onze kerk als junior voorganger. Verjonging en aandacht voor de jeugd en tieners en een warm hart voor ons als ouderen, hebben tot zijn aanstelling geleid. Trouw en loyaliteit heeft hij hoog in het vaandel staan. Goed opgeleid zijn en vol passie zijn voor God en Zijn werk, dat is de drijfveer van zijn leven. Samen met een team van mensen rondom hem mag  ik hem als senior voorganger begeleiden. Zelf blijf ik nog een poosje voorganger en als de tijd rijp is, neem hij mijn taken over. Tom, hartelijk welkom in ons midden en met de hulp van God wensen we je een heel fijne tijd in onze kerk . 1 Tim. 4:12 “Niemand mag op je neerkijken omdat je nog jong bent. Wees een voorbeeld door wat je zegt en doet, door je liefde , geloof en zuiverheid.”     

Harry Wolthuizen

Tom Torbeyns - junior voorganger

Omdat ik een grote waarde hecht aan trouw, dacht ik eerst om te blijven in de pinkstergemeente van Diest, waar ik jarenlang mijn plicht vervulde. Ik had de mogelijkheid om juniorvoorganger te worden, nooit verwacht. Ik kan voor deze taak niet op mezelf beroemen, enkel de genade Gods, en mijn geloof in de Almachtige (Efeziërs 2:8-10)

 

 

IK NAM DE BESLISSING DE FUNCTIE TE AANVAARDEN

Gemotiveerd vanuit door de volgende verzen in de Bijbel: “Wat is het meest nuttig voor het koninkrijk van God?” Dat het gaat om te wandelen in de Heilige Geest (Romeinen 8), en dat we niets kunnen doen tenzij het ons van de hemel is gegeven (Johannes 3:27; 19:11). We moeten in verbondenheid blijven met Christus, aangezien we zonder Hem niets kunnen (Johannes 15:4-5). Als je verder leest in Johannes 15, dan zie je dat Christus sprak over de liefde als het grootste gebod: “Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen” (Johannes 15:12). Het gebeurt niet door kracht of geweld, maar door mijn Geest, zegt de Heer van de machten” (Zacharia 4:6b, Willibrordvertaling).

Mijn persoonlijke levensvisie bestaat uit twee woorden die met de letter L beginnen: ware Liefde en ware Loyaliteit. Ware liefde is geen romantiek, laat staan lust, zoals het dikwijls wordt afgeschilderd in de wereld. Ware liefde is groothartigheid, het tegenovergestelde van egoïsme (het eigen ik). Een ware christen volgt Christus in leven voor anderen (Johannes 15:12-14). Als christenen kunnen we vervolgd en gekwetst worden, zelfs door andere zogenaamde christenen. Ondanks dit alles, is het onze plicht om door te vechten als goede soldaten van Christus (2 Timotheüs 4:7) en om zijn liefde blijven door te geven (Johannes 15:16-17). Ook moeten we trouw zijn aan het oorspronkelijke evangelie en deze apostolische orthodoxie (ware leer) beschermen en doorgeven aan de volgende generatie, alsook aan de mensen buiten de kerk (Galaten 1:6-12; Judas 1:3).  Dit alles kan samengevat worden met de woorden van Paulus: “Er komt een tijd dat men de gezonde leer niet meer zal verdragen (…) en ze zullen hun oren sluiten voor de waarheid, om te luisteren naar allerlei mythen (…) blijf nuchter bij dit alles, aanvaard het lijden, (…) vervul trouw uw dienst” (2 Timotheüs 4:3-5, Willibrordvertaling).

 

Die liefde is wat me aansprak toen ik in de gemeente van Haacht een kijkje kwam nemen. Ik voelde me onmiddellijk thuis door de onderlinge liefde waaruit een gezellige sfeer voortkwam. Rob prees samen met zijn kleindochter de Heer in het muziekteam en enkele kinderen lazen voor uit de Bijbel. Hieruit leerde ik twee dingen: voor de gemeente van Haacht is het de familiale liefde die ieder gemeentelid, van groot tot klein betrekt, alsook de Bijbel, het woord van God dat centraal staat, uiterst belangrijk. Beiden worden zéér ernstig genomen. Hier ben ik uiterst blij om.

 

Tom Torbeyns

OVER TOM

Geboren: 17 maart 1996  (22)

Kerk tot nu: Pinkster-gemeente Diest.

Studies:

  • Continental Theological Seminary in Sint Pieters Leeuw
  • Master en Bachelor Bijbel en Missiologische studies. In het CTS Persoonlijk research assistent voor Dr. Bob Welch (Ph.D. Phil. Bangor University)
  • Certificaat om als leraar Engels te geven bij het LTTB

Zomerjobs:

  • Cursus Koreaans aan het King Sejong Institute in Korea (gaf er ook engels als jeugdleider).
  • Engels (als buitenlandse taal) gegeven aan Oxford International in Cirencester (plaats: Royal Agricultural University)