De doop is een bede  van een goed geweten tot God. Men gaat ervan uit dat hier niet het geweten van de ouders bedoeld kan zijn, maar het geweten van de dopeling zelf, omdat bekering altijd een persoonlijke oproep van God is aan het individu. De redding door de doop in deze tekst slaat dan niet op eeuwig leven, maar redding uit het 'oude leven', uit de 'oude wereld', waar Noachs wereld een beeld van is. Vervolgens laat men dan in de 'oordeelswateren' het oude leven achter, en komt men als een nieuw mens weer boven water, in een andere wereld, die van Christus. De doop is dan een uiterlijk beeld van wat innerlijk al heeft plaatsgevonden.

Volwassendoop

Opdragen

Het opdragen van een kind aan God is het begin van de geloofsweg en is gebaseerd op grond van het geloof van zijn of haar ouders. Het is een waarachtige keuze die inhoudt dat ouders zich verbinden met de weg van de geloofsopvoeding van hun kind. Dit is een eerste etappe op de weg van het geloof. Op latere leeftijd maakt het kind die volwassene is geworden zelf de vrije keuze om de weg van de Heer te kiezen, of niet. Dit wordt genoemd de volwassenendoop.