Zoekend

Mensen zoeken een doel in het leven. Velen vinden op lange termijn niet wat ze zochten en raken het spoor kwijt. Telkens je verandert van werk zijn er weer andere normen waaraan je moet voldoen. Je zoekt voldoening bij mensen maar elke mens heeft weer andere eisen, principes, en er is niet veel nodig om ze op de tenen te trappen. In grotere groepen kan je moeilijk voor iedereen goed doen, en telkens ontstaan er ruzie en scheuringen.

Je zoekt het in geld en bezit, maar telkens je een bepaald doel hebt bereikt, lijkt het maar niet genoeg, en moet je nog meer werken om meer geld te bekomen om nog meer te verwerven en er zijn er altijd die nog meer hebben, het lijkt een draaimolen die niet lijkt op te houden met draaien. In alles en iedereen lijkt het of genoeg nooit genoeg is, en bij de minste misstap lijk je aan de muur genageld. Er is geen ruimte voor liefde, geven om, bezorgdheid of vrede.

Waarom zou ik in God geloven?

Niets dan onvrede

Het ontstaan van de wereld

Je kan geloven dat alles ontstond met een grote oerknal, uit het niets, en uit dat niets, is dan alles ontstaan. Wanneer we weten dat het universum steeds uitbreidt,   betekent dat ze dan ooit, ook zou ontstaan zijn uit het niets. Je noemt dit wetenschap, dus hetgeen je weet, je kunt je afvragen hoe je een theorie kan opbouwen uit hetgeen je niet weet, en dit wetenschap noemen en het blijft dan ook slechts een theorie maar niet noodzakelijk een feit.


We verwijzen naar enkele uitspraken van Falcke hoogleraar astrodeeltjesfysica en radioastronomie en die onderzoek doet  naar zwarte gaten, kosmische deeltjes – en geloof.

Wat doet God aan de ellende in deze wereld?
Er gebeurt veel te veel in de naam van God die schandalig is.

De ellende van deze wereld is het resultaat van het menselijk brein. Honger in ontwikkelingslanden is niet iets dat God toelaat, het zijn enkele grootmachten die er alle belang bij hebben hun geld en bezit te investeren in wat voor hen, nog meer opbrengt. De mensheid is voor hen een kudde, die je hanteert naar eigen voordeel. Er is water, voedsel en geneesmiddelen genoeg voor iedereen, maar er is niet de liefde die het aan iedereen geeft.

 

Oorlog is niet iets van God, het is de mens die discussieert, ruzie maakt of grootmachten die er alle (financieel) belang bij hebben om gemanipuleerde berichtgevingen de wereld in te sturen, zodanig dat iedereen tegen iedereen wordt opgezet. Terrorisme is niet iets van God, maar van een groep van mensen.  'Ja maar het Oude Testament staat toch vol van geweld?'

We kunnen hierop blijven doorgaan en wellicht een website alleen vullen met al reden waarom u net wel voor God zou kunnen kiezen. Uiteindelijk is de zoektocht aan u en eenmaal God aanvoelt dat u Zijn weg zoekt, zal Zijn Geest u wel helpen in de zoekweg te worden als Zijn Zoon Jezus Christus, die iedereen de spiegel voorhoudt en zegt: wordt als Mij.

Jouw nieuwe 'wereld' zal er helemaal ANDERS uit zien, als je Het Voorbeeld volgt!

Genade

Jezus kent Zijn Pappenheimers wel. Men wil Hem volgen, maar de praktijk laat soms de wensen over. Hij kent ook de streken van de mens kortweg. Hij weet dat ze bij het minste van het rechte pad afwijken en de mist in gaan.

Het evangelie zoals wij dat noemen, maar dan sterk vereenvoudigt komt hierop neer, met enige voorgeschiedenis. God, de Vader heeft aan Mozes de wetten gegegeven hoe de mensen zich moesten gedragen, je hebt er ooit al wel van gehoord, de tien geboden.

De mens, die we allemaal wel kennen, want we maken er zelf deel van uit, maakte van die tien geboden zijn eigen ding. En wanneer de mens van iets zijn eigen ding maakt, loopt het uit de hand. God kreeg het enerzijds op de heupen omdat de mens gewoonweg niet wou luisteren. Het gevolg hiervan was, dat er heel wat miserie over de mensheid heen kwam, maar ook betekende het dat bij dood, men ook dood bleef. Anderzijds stuurde God toch Zijn Zoon, Jezus Christus. Jezus heeft de apostelen geleerd, heeft de mensheid geleerd dat die tien geboden véél ruimer moest gezien worden, wat in feite erop neerkwam dat er 1500 geboden waren, mààr op basis van liefde enniet vergelding.

Voor ongehoorzaamheid is er altijd berisping. Maar God vindt ook dat de mens kansen moest krijgen. Hij had inmiddels een voorbeeld uitgestuurd, Zijn Zoon. Dus God besliste, als de mens zijn zonde belijdt en dat betekent, als de mens zijn fouten inziet, dan verdient hij een kans. Als de mens dan een voorbeeld neemt aan Het Voorbeeld, wat wij bekering heten, en bekering betekent, de slechte dingen de rug toekeert, is hij voor God herboren en wordt deze mens gered, wat bij deze: GENADE, noemt.

gallery/war-2930360_1920
gallery/explosion-147909_1280

De oerknal kan nooit de oorsprong zijn. Er was al iets. God is groter dan alles wat wij in kaart hebben gebracht en hij houdt alles ‘in control’ (…) Wat in Genesis staat is een beschrijving van iets wat veel groter is, wat mensen niet konden begrijpen. En de vraag waaróm alles is ontstaan kan de wetenschap eigenlijk nog steeds niet beantwoorden. De oerknal zelf kan eigenlijk niet de oorsprong zijn, want er was al iets, je had al natuurwetten, ‘initial conditions’, er was al iets. God is de oorsprong.
‘Ik geloof niet dat liefde een uitvinding van de mens is. Dat is niet iets wat wij ontwikkeld hebben. In die snel uitdijende chaos – wat de oerknal in feite was – waren er al wetten en mogelijkheden die ons in staat stellen tot geloof, hoop en liefde. Dus is mijn theorie: doordat het mogelijk was, was het er eigenlijk al. Daarom hebben mensen – terecht, denk ik – het gevoel dat niet alles puur toeval is, dat er ‘meer’ is. En dan is het niet helemaal gek dat ik er nog een almachtige, liefdevolle God bij denk. Hij is de oorzaak van het heelal. Het doel van het universum is liefde
.’
Bron: Geloof en wetenschap

gallery/house-painter-3062248_1920

Weet dat in het Oude Testament de wet werd gegeven door Mozes, en dat de mens toen heel eng die wet is gaan interpreteren. Jezus heeft uiteindelijk tot in het detail uitgelegd wat die wet werkelijk betekende, en doorheen deze hele uitleg loopt één rode draad: liefde.

 

Misbruik in de kerk is niet iets van God, maar enkelingen die het spoor kwijt zijn en van de correcte weg afwijken, tot grote schande van de geloofsgemeenschap.  De Bijbel is daar kordaat in (1 Kor.5:6) Wees er niet trots op dat bij jullie alles mag. Let op: een klein beetje gist heeft invloed op het hele deeg (gist doet brood rijzen). Ik bedoel daarmee, door de invloed van één slecht mens wordt de hele groep slecht.

 

Kanker, waarom laat God dit toe? God laat dit niet toe. We beginnen van bovenaan. Grootmachten ontplooien in hun firma's producten die een maximale winst opleveren. Wat voor gevolgen deze producten hebben, wat voor verontreiniging hun fabrieken veroorzaken om het te produceren, is bijkomstig. Zolang ze niet 'betrapt' worden, gaan ze gewoon door. Dit is de keuze van de grootmacht. Vervolgens is er de keuze van de cnsument. Hij kan roken, hij kan niet roken, hij kan bepaalde producten aankopen, of hij kan bepaalde producten weigeren te kopen nèt omdat er feiten zijn aangetoond van verontreiniging. De keuzes die door beide partijen worden gemaakt, zijn niet de keuze van God, doch wel die van mens die vrije wil heeft.