Gewoon doen ...

IBAN: BE42 7865 7416 9454

BIC: GKCCBEBB

gallery/bread-1242249_1920

Ongetwijfeld denk je: wat moeten jullie nou nog aan steun, als erkende kerk? We zijn begonnen in september 1994, dat wil zeggen als we het telraampje er even bij halen, dat we in 2009 er vijftien jaar hadden op zitten, in 2014 werd dat twintig jaar, en in 2019 wordt dat vijfentwintig kaarsjes. 

 

Tot nu toe werd de huur, de verwarming, electriciteit, telefoon en bergen andere onkosten gedragen door eenieder die wat in het mandje deed tijdens het avondmaal. Dit besef werkt hartverwarmend, want het betekent dat deze christelijke familie, al die jaren de handen in elkaar sloeg voor wat nodig was.

 

De erkenning betekent dat we nu een dossier hebben kunnen indienen (nog niet goedgekeurd) voor subsidie. Weliswaar wordt dan wel tussen gekomen in de boterham met aardbeienconfituur maar lang niet het gehele brood.

 

Apart van de vaste kosten (die lang niet gedekt zullen worden door subsidie), zijn er ook dikwijls onvoorziene herstellingen. Los van dit,  valt het ook voor dat mensen steun nodig hebben. Voorbeelden: schoolkinderen die wel eens steun nodig hebben omdat het onderwijs niet bepaald goedkoop is. Er is een moeder die alleen valt met kinderen, er is een medicijn die niet vergoed wordt door het ziekenfonds, er is een cursus die iemand wil volgen maar de kostprijs is te hoog.... als je niet kunt delen, zei opa Wolthuizen, dan kun je niet vermenigvuldigen.

 

Daarom durven wij inderdaad om steun vragen. Niet om de laatste nieuwe computer op kantoor te hebben, want was de ouwe aan vervanging toe, hebben we steeds als gemeenschap, allemaal samen gelegd. Dat is nou eenmaal Emmanuel Haacht.

 

Dus als u, uzelf bewogen voelt, om ons als christengemeenschap te steunen, dank en prijs de Heer.... alle hulp is welkom.

Steun ons