Emmanuel jeugd

Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd,   maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid. 1Timotheus:4

De gemeente van morgen

Ergens in een grijs verleden in de hoek van onze jeugdjaren, herinneren we nog een spreuk: de tijd gaat snel, gebruikt hem wel. De tijd gaat inderdaad snel.

Terwijl we gisteren nog doorheen ons volwassen leven fladderden aan de zijde van onze kinderen, beseffen we vandaag dat dit 'fladderen' niet meer zo vlot gaat, en ons dwingt af en toe een rustpauze te nemen.

Was het de plotselinge confrontatie met Teenstreet? Was het de blik van verveling van onze jongeren die om de tijd te doden op hun I-phone zaten te tokkelen, tijdens de dienst?

De reden doet er in feite niet toe. Maar van bovenaf werden we wakker geschud, dat deze bundel spontaniteit, die we 'jeugd' noemen, de gemeente van morgen is en niet zijdelings een groep in de gemeente, maar effectieve instrumenten in Zijn Lichaam.

De jeugd maakt actief deel uit

In de stuurgroep worden de jongeren vertegenwoordigd, ze worden ze ingeschakeld tijdens de zondagdienst, en hun  advies ingewonnen over de lofprijs, activiteiten en zo veel meer.

Onze jongeren zijn uiteraard actief op de sociale media. Je kunt ze virtueel ontmoeten op Facebook als groep : SQUAD 3150

 

gallery/teenstreetwebsiteaangepast
gallery/jeugdlokaal

DE AANSTELLING VAN TOM TORBEYNS ALS JUNIOR VOORGANGER VAN CHRISTENGEMEENTE HAACHT IS DOELBEWUST EEN UITGESTOKEN HAND NAAR DE JONGERE GENERATIE, DIE DE KERK VAN MORGEN WORDT